Systemisch Werk

Systemisch Werk is een methode die tijdens coaching gebruikt wordt om in een veilige omgeving voor snelle doorbraken te zorgen rondom thema's waar jij mee worstelt. Eén of twee sessies zijn vaak voldoende om de angels van één of meerdere thema's eruit te trekken en met een opgeschoond systeem, vrij van ballast, verder je levenspad te kunnen bewandelen. 

Vaak spelen er onbewuste zaken in de 'onderstroom' waardoor jij bepaalde blokkades ervaart, maar niet goed je vinger erop kan leggen wat dit veroorzaakt. De thema's kunnen heel divers zijn, te denken aan het hebben van weinig zelfvertrouwen tot het hebben van angsten of verdriet, waarvan je niet weet waar het vandaan komt. Ook kunnen fysieke ongemakken naar een thema leiden die aangekeken mag worden.

Door liefdevol en 1-op-1 in vertrouwen een thema energetisch aan te kijken met Systemisch Werk, kunnen we ervaringen en patronen herinneren uit ons systeem. Deze kunnen in ons eigen leven ontstaan zijn, in onze moeder- en/of vaderlijn of in onze eigen oude levens. 

Door de ballast die is ontstaan en wellicht is doorgegeven van generatie op generatie, aan te kijken, te doorvoelen en los te laten, geeft het je naast inzichten in je huidige leven weer ruimte. De chi, jouw energiestroom kan hierdoor weer beter stromen, wat zorgt voor vitaliteit en groei.

Een sessie Systemisch Werk begint bij mij altijd met het maken van een persoonlijke Nine Star Ki Karakter analyse. Vanuit de Vijf Elementen Leer geeft dit inzicht in wie jij in je kern bent, jouw energiehuishouding en welke thema’s kunnen gaan spelen in jouw leven. Tijdens onze eerste afspraak maak ik hier tijd voor vrij om jou mee te nemen in deze analyse en samen het thema of de thema’s te bepalen waar aan gewerkt mag worden. Ook als je niet duidelijk voelt of weet wat jouw thema’s zijn, is mijn ervaring dat we erop mogen vertrouwen dat deze zich voor of tijdens onze afspraak zullen ontvouwen.